Photo Rating Website
Home exim mailq okuulary coc cola corsa cdti
okresy nieskładkowe

aaaaczarnecki | mateusz matt czarnecki portalaaaa

Temat: Świadectwo pracy
To jeśli pracownik był 10 dni na chorobowym w styczniu, ale zwolnienie było związane z chorobą dziecka to ujmować to na świadectwie pracy? Tak. Na druku "świadectwo pracy" punkt 4 (W okresie zatrudnienia pracownik:) pkt. 10 to są okresy nieskładkowe i w tym miejscu wpisuje się taką nieobecność. np. od 01-01-2009 do 10-01-2009 Choroba 10dni.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2119Temat: Renta
poczytaj ustawę: Art. 5. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące okresy: 1) składkowe, o których mowa w art. 6; 2) nieskładkowe, o których mowa w art. 7. 2. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. a te okresy o których piszesz - choroba, świadczenie reh. to okresy nieskładowe. i jeszcz: "Art. 58. 1. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3163


Temat: Komu przysługuje renta z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem?
Komu przysługuje renta z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem?   Witam Mam 50 Lat pracowałam od 20 września 1978 do 1998 roku Od 1998 roku zajmowałam się niepełnosprawnym dzieckiem aż do jego śmierci Czyli 11 Kwietnia 2009 , czy mi się należy renta z tego tytułu Okresy składkowe : 19 lat 4dni Okresy nieskładkowe 11lat 9 miesięcy 9 dni Artukuł prawny Osoba, która w wyniku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym zrezygnowała z zatrudnienia i w ostatnich 10 latach nie ma udokumentowanego przynajmniej 5 letniego okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 58.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nabyła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z art. 58.1 ustawy o emeryturach i rentach z...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=65342


Temat: Pensja, ekwiwalent, odprawa
...92 KP za 8 dni (zwolnienia lekarskie w roku 2010) 9) wykorzystałem zwolnienie od pracy 0 dni przewidziane w art. 188 KP (dni wolne na dziecko) 10) nie został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 par. 1 KP 11) nie odbywałem służby wojskowej 12) nie odbywałem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 13) nie wykorzystywałem dodatkowego urlopu ani innych dodatkowych uprawnień 14) okresy nieskładkowe uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty – łącznie 11 dni 15) 0 dni za które nie zachowałem prawa do wynagrodzenia zgodnie z art. 92 par. 11 KP 16) brak informacji o zajęciu wynagrodzenia 17) brak informacji uzupełniających Zagadnienia 1) Firma za przepracowany styczeń 2010 wypłaciła mi jedynie podstawę zasadniczą bez premii uznaniowej nie podając żadnego powodu (praktyka...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=112015


Temat: Świadectwo pracy a okresy nieskładkowe *DELETED*
Świadectwo pracy a okresy nieskładkowe *DELETED*   Wiadomość skasowana przez monika27
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=151440


Temat: Okres studiów a emerytura
Okres studiów a emerytura   Dzień dobry! Mam wątpliwość czy okres studiów wlicza się do wysługi lat przy wyliczaniu emerytury. W moim przypadku jest a raczej będzie to 7 lat studiów magisterskich. Wiem powinno być 5 :o Bronię się we wrześniu. Jeśli idę teraz do pracy, czy ZUS w przyszłości zaliczy mi te 5 jako okresy nieskładkowe. Dziękuję za pomoc!
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=135512


Temat: RENTA Z tyt. niezdolnosci do pracy - kiedy osiągnę potrzebny staż?
  Skoro renta z tyt. niezdolności, to przecież oczywiste, że musi być niezdolność. Ale o tym zdecyduje komisja, dopiero po tym, jak złożę wniosek o rentę. Moje pytanie brzmiało, jaki staż pracy do tego muszę mieć, by złożyć papiery znowu o rentę. Studia stanowią okresy nieskładkowe! To mają do tego.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=77081


Temat: Świadectwo pracy
...Urlop wypisujesz z danego roku kalendarzowego. i Zwróć uwagę na punkt 4 pkt.4 był niezdolny do pracy przez okres ............................ (łączna liczba dni, za które pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy i za które nie zachowała prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy) Tu wpisujesz dni np. choroby z danego roku kalendarzowego. a pkt. 10 wszystkie okresy nieskładkowe.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2119


Temat: Jakie dokumenty zakład pracy wypełnia w sprawie renty????
...Czy te dokumenty wypełnia pracownik czy pracodawca? Pytam się bo we wniosku o rentę jest punkt, który mówi o przyjęciu dochodu do obliczenia podstawy wymiaru renty. Nasz zakład nie jest jedynym zakładem, gdzie pracownik był zatrudniony. Skąd mam wiedzieć, które dochody są najkorzystniejsze i z jakiego okresu. Wydaje mi się, że to pracownik powinien przeanalizować swoje dochody, które chce wziąść pod uwagę. A ten druk RP-6 co tam się wpisuje te okresy nieskładkowe jak w temacie czy tylko od kiedy do kiedy pracownik pracował, nazwę zakładu pracy, nazwę stanowiska? Pomóżcie proszę
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3133


Temat: Pomoc, Okesy składkowe i nieskładkowe
...od ZUS ( za okres 6 miesięcy) to ten okres zalicza sie do składkowych czy też nie?? 5. jakie jeszcze znacie szczególne przypadki przeciętnego Kowalskiego które można podciągnąć pod okresy składkowe i nieskładkowe, a które nie są szczegółowo opisane w ustawach. 6. BARDZO WAŻNE: Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, podczas przyznawanie prawa do renty brane są pod uwagę okresy składkowe i nieskładkowe, z zastrzeżeniem że okresy nieskładkowe brane są w wymiarze nie przekraczającym 1/3 okresów składkowych. W Internecie znalazłem informację: że od tej zasady jest jeden wyjątek ( można ten tekst znaleźć w/w ustawie) mianowicie że okres urlopu wychowawczego (nie macierzyńskiego) zaliczany jest w CAŁOŚCI do stażu pracy. jak to jest dokładnie?? Czy jeżeli okresów składkowych miałem np: 3 lata, okresów nieskładkowych 1 rok, a urlopu wychowawczego 3 lata...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=115654


Temat: Działalność gospodarcza a renta
Witam Mój Tato przez 15 lat prowadził działalność gospodarczą. Był w tym czasie na rencie, więc do ZUS-u odprowadzał tylko część składek. Czy do wyliczenia ( zwiększenia) renty bądź emerytury lata z działalności gospodarczej powinny zostać zaliczone jako okresy nieskładkowe??? ZUS nie doliczył tego, mimo, iż mają w komputerze całą historię działalności. Co Tato musi złożyć do ZUS-u, jakie pismo, aby zostało to zaliczone? Przecież nie wypisze sobie świadectwa pracy :). Aż wstyd, że po 41 latach stażu pracy ma 700 zł. renty.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4569


Temat: Pracownica w ciąży - problem ze świadczeniami
1. Obecnie są to 33 dni (kalendarzowe) 2. Od 34 dnia zwolnienia wypłacany jest zasiłek chorobowy. Od wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego nie są pobierane składki ubezpieczenia społecznego (są to okresy nieskładkowe). 3. Jeśli zakład pracy zatrudnia pow. 20 pracowników, to zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39917


Temat: Jaki nalezy mi się wymiar urlopu?
...rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 104 KPA okres pobierania zasiłku oraz stypendiów przyznawanych na podstawie art. 52 i 53 wlicza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów składkowych w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu materialnym pracowników i ich rodzin, z wyjątkiem okresów ich pobierania za czas udokumentowanej niezdolności do pracy, które zalicza się jako okresy nieskładkowe. Okresu pobierania zasiłków i stypendiów nie wlicza się jednak do: -okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, -stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3114


Temat: świadectwo pracy a zasiłek macierzyński
Zwracam się z zapytaniem gdzie na świadectwie pracy wpisać pracownicy, ze przebywała na zasiłku macierzyńskim? Raczej nie tam gdzie sie wspisuje chorobe - czyli okresy nieskładkowe... proszę o pomoc.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1740


Temat: Świadectwo pracy - ilość dni chorobowego
w pkt 10 świadectwa pracy jako okresy nieskładkowe. 10) ......................................................... ......................................................... ......................................................... (
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1669


Temat: Czy renta pobierana dawniej.........
...z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, tzn. gdy okresy składkowe, nieskładkowe oraz okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie są krótsze od okresu niezbędnego do przyznania emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury w pierwszej kolejności uwzględnia się okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe w wymiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych, a jeżeli wymiar tych okresów jest niewystarczający do przyznania emerytury - okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Jeżeli mimo to łączny wymiar tych okresów jest krótszy od 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny - uwzględnieniu podlegają okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. Okres pobierania renty z tytułu...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=32788


Temat: Służba w Orkiestrze Wojskowej
...ludzie. Wojsko to nie jest widmo czy przedszkole. Z drugiej strony życie uczy przezorny zawsze ubezpieczony, w naszym przypadku mający jakieś kwity. Najgorsze jest to, że przepisy zmieniają się w trakcie trwania służby, i te które obowiązywały kiedyś (rozporządzenia), w których była mowa o zaliczeniu całosci szkoły WLM, o zaliczeniu w całości elewostwa w orkiestrach, w późniejszym czasie o zaliczeniu 1,3% za pierwsze dwa lata w WLM jako okresy nieskładkowe, ciągle się zmieniają i sukcesywnie nam odbierają kolejne lata z naszej służby w WLM-ie. Ostatnie informacje z SOW pokazują już końcówkę naszej męki. WLM-u nie było, a nas ponosi fantazja. Coś sobie wymyśleliśmy. Ot taka przygoda. Niedługo jak tak dalej pójdzie to okaże się, że wojska nie ma. Jak ma się czuć muzyk, który ma w ręku decyzję administracyjną mówiącą o ilaści lat w służbie, który dostaje...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=24640


Temat: Świadectwo pracy a okresy nieskładkowe *DELETED*
  Dokładnie na świadectwie pracy pracodawca ma obowiązek wypisać wszystkie okresy nieskładkowe, urlopy bezpłatne itp pozdrawiam Magda i Oleńka 20.10.2003
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=151440


Temat: WAŻNE - renta dla schizofreników
Bo urlop sie wlicza do renty. Z tego co mi wiadomo wszystkie chorobowe, zasiłki rehabilitacyjne, zasiłki dla bezrobotnych są wliczane jako okresy nieskładkowe-jeden myczek nie mogą one przekraczać 1/3 wyliczonego okresu składkowego...przykład 3 lata ciągłości pracy bez chorobowego 6 miesięcy chorobowego rok zasiłku rehabilitacyjnego- z tego półtora roku liczy się tylko 1 rok jako 1/3 z trzech lat pracy-okres składkowy. trochę to zagmatwane ale takie przepisy. Acha urlop liczony jest jako okres składkowy także chyba Aulinko u Ciebie jest pełna podstawa co do renty pod...
Źródło: psychiatria.info.pl/forum/viewtopic.php?t=3480


Temat: Świadectwo pracy
według mnie nic się w tej pozycji nie wpisuje bo nie było wypłacone wynagrodzenie chorobowe w 2009r. Ale w innym punkcie (najczęściej pkt 10) należy wypisać okresy nieskładkowe, które będą obejmowały całość zwolnienia od listopada 2008 do 16 maja 2009r.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2282


Temat: Świadectwo pracy!!!
Czesc okresy nieskladkowe w sw. pracy to wpisuje te dni chorobowego od 34 dni za ktore nie placi pracodawca?
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3028


Temat: Świadectwo pracy-kopia czy oryginał?
Kopię czy oryginał świadectwa pracy należy wydać żonie zmarłego pracownika po złożeniu przez nią wniosku o wydanie???? Jak powinien wyglądać taki wniosek, który wdowa składa??? Czy konieczna jest informacja o wygaśnięciu umowy (pismo dla członka rodziny)? Czy w punkcie 10 świadectwa pracy ( okresy nieskładkowe) wystarczy jak poda się same okresy trwania czy konieczne jest opisywanie typu zasiłek, urlop bezpłatny, chorobowe???
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2467


Temat: Czy renta jest traktowana jako okres nieskładkowy ??
Czy renta jest traktowana jako okres nieskładkowy ??   Pilnie potrzebuję jednej konkretnej informacji - czy renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest traktowane jako okres nieskładkowy ??? W artykule 7 ustawy jest napisane: " Okresy nieskładkowe to między innymi: okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, potwierdzone decyzją ZUS," Pytam dlatego,bo jakaś pani z ZUS-u powiedziała mi,że tylko renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest okresem nieskładkowym,a renta z tytułu...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=28578


Temat: kregosłup a renta
Może to coś Panu rozjaśni: Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. jest niezdolny do pracy, 2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (są to ustawowo określone okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości, przy czym okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych), 3. niezdolność do pracy powstała w okresie zatrudnienia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tego okresu. Prawo do renty przysługuje, gdy ubezpieczony osiągnął wymagany okres składkowy i nieskładkowy, uzależniony od wieku życia, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. I tak:...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4122


Temat: Świadectwo pracy- pkt. 10 i pkt.11
Jeśli chodzi o okresy nieskładkowe sa to m.in-okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podst.przepisów kp, okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego itd. Pełny katalog okresów nieskładkowych znajdziesz w art.7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli natomiast...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2423


Temat: Świadectwo pracy-informacja o urlopie bezpłanym
należy jescze raz wymienić okresy urlopu bezpłatnego w puknkcie 10 świadectwa pracy- okresy nieskładkowe? Urlop bezpłatny wykazujemy tylko w pkt.4
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2438


Temat: Świadectwo pracy - pytanie
...otrzymałam świadectwo pracy i wydaje mi się, że wystąpił w nim błąd Mianowicie - miałam umowę na czas określony do 31.01.2009r. Niestety miał miejsce wypadek w pracy po którym jestem jakiś czas na zwolnieniu - kolejnej umowy nie dostałam więc teraz moje kolejne zwolnienie trafiło do ZUSu jednak poprzednie dostarczone do pracodawcy kończyło się 10.02.2009r. i to zwolnienie mam wpisane w świadectwie pracy w punkcie 4 podp. 10) okresy nieskladkowe w okresie zatrudnienia łącznie z 10 dniami lutego. Czy nie powinno być wpisane do 31.01.2009r.? (W lutym nie byłam już zatrudniona) Ponadto wypłatę za miesiąc styczeń otrzymałam przed tym zwolnieniem więc jak się domyślam stąd w punkcie 4 podp. 4) otrzymała wynagrodzenie ‌ znajduje się liczba dni na które było zwolnienie (tylko policzone znowu łącznie z dniami w lutym – a za luty przecież już nie...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=46330


Temat: świadectwo pracy
dni opieki wpisujemy w punkcie 10 ( okresy nieskładkowe). Jeśłi chodzi o urlop, to poprawny wpis powinien brzmieć: 18 dni (144 godz.) urlopu, w tym za 2 dni wypłacony ekwiwalent.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3519


Temat: Świadectwo pracy!!!
Agnieszko, okresy nieskładkowe wynikają z przepisów ZUS i ktoś wprowadził Cię w błąd. Na świadectwie pracy wypisuje się datami wszystkie okresy choroby - na bank !
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3028


Temat: Problem ze świadectwem pracy
Proszę o poradę Pracownik zatrudniony jest w zakładzie od 1989 r., zeszyt druków L4 jaki prowadzi nasza firma założony został w 1994 r. Na starych listach płac widnieją tylko kwoty potrącone z wynagrodzenia, które świadczą o ewentulanych zwolnieniach ale brak jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających okresy niezdolności do pracy. W świadectwie pracy muszę podać wszystkie okresy nieskładkowe z okresu zatrudnienia ale jak to zrobic skoro brak dokumentów ktore wykażą te okresy? Próbowałam uzyskać książeczkę ubezpieczeniową pracownika aby z niej wypisać okresy zwolnień ale pracownik twierdzi,że zgubił książeczkę.Dodatkowo sprawę komplikuje fakt,że pracownik ma być zwolniony w trybie natychmiastowym a więc mamy bardzo mało czasu na uzupełnienie brakujących danych. Co robić w tej...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2975


Temat: świadectwo pracy
...proszę o pomoc w sprawie wypisania świadectwa pracy: 1. Jeżeli pracownik był zatrudniony przez 2 m-ce na 1/2 etatu, a później na pełny etat - to jak to mam zaznaczyć w świadectwie pracy? Podać okresy czy tylko wymienić? 2. Urlop bezpłatny należy podać z całego okresu zatrudnienia - podaje się tylko ilość dni czy także okres? np. korzystał z u. bezpłatnego: 24 dni tj. 01.04.2009r., 13 - 20.05.2010r., itd. (?) 3. W pkt 10 gdy wymieniamy okresy nieskładkowe - należy zaznaczać czy jest to wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy czy zas. opiekuńczy? Wpisujemy tylko okresy: np. 2-27.10.2007r., 5-29.11.2007r., 12.04-10.05.2010r. czy prawiodłowo powninno być: 2-27.10.2007r. wynagrodzenie chorobowe, 5-29.11.2007r.(no właśnie nie wiem co powinno być, bo zahacza o zasiłek ch.), 12.04-10.05.2010r zasiłek opiekuńczy.. Bardzo proszę o pomoc
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3565


Temat: świadectwo pracy.
...niezależnie czy dotyczy to choroby pracownika czy opieki nad chorym członkiem rodziny. W pozycji świadectwa pracy "był niezdolny do pracy przez okres.... " podaje sie tylko dni tzw. wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zwolnienie z pracy (do 33 dni). Tzw. opieka na dzieckiem to jest zasiłek, kóry jest płacony ze środków ZUS, a nie pracodawcy. Wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek opiekuńczy to są okresy nieskładkowe wymieniane w innym miejscu świadectwa pracy., zdaje się w pkt 12
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3438


Temat: Urlop wychowawczy, a lata pracy
Cytat: Mam pytanie dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko (wykorzystane 4 lata) - czy ten czas zalicza się do lat pracy? zalicza się do lat pracy, ale niestety jako okresy Nieskładkowe to tzw. bezczynności zawodowej tak samo jak, np. czas studiów czy zasiłek chorobowy.
Źródło: mamacafe.pl/forum/showthread.php?t=110


Temat: rozwiązanie umowy na czas okreslony
...520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia, w pkt 9 pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów, w pkt 10 pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 5. W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację: 1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych; 2) na żądanie pracownika: a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia, b) o uzyskanych kwalifikacjach, c) o...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1441


Temat: emerytura problem
...na 99,99% zostaną one przedłużone o rok.Zatem zmieści się Pani w czasie.Nic tylko w marcu może Pani składać wniosek po 2 marca 2008 r Okres składkowy - to okres, w którym podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeśli sami opłacamy składki, np. prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą, są to okresy, za które były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Okresy nieskładkowe - są to m.in.: czas pobierania zasiłków chorobowych,sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat trzech,
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5420


Temat: Błędne świadectwo pracy
...pierwszy. 2. Pracodawca nie może wpisać w świadectwo pracy ewentualnego zakwestionowania zasiłku chorobowego bo przepisy nie przewidują umieszczenia takich informacji - błąd drugi. Natomiast błędem nie jest umieszczenie informacji o okresach pobierania wynagrodzenia za czasową niezdolność do pracy opłacaną ze środków pracodawcy, oraz o świadczeniu rehabilitacyjnym i zasiłku chorobowym wypłacanym ze środków ZUS, gdyż są to okresy nieskładkowe w trakcie stosunku pracy i punkt 10 świadectwa właśnie ich dotyczy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=87972


Temat: 52 latka bz pracy, świadczeń
Też to przechodziłam,mąż tak samo.ale nie uważam,jak jakempa napisałala,że pójscie na kuroniówke jest upodleniem.Nie ma tego dużo,ale jednak pomaga troche finansowo.Nawet przejazdy kosztują.A przez pół roku trochę grosza jest.Nie traktujmy kuroniówki jako jałmużny,ale jako coś,co nam sie należy.23 lata pracy,ale jeszcze do tego dolicza się okresy nieskładkowe,dwójka dzieci to 6 lat. Miałam trochę szczęścia,bo jako osoba niepełnosprawna/lekko/udało mi sie znależć pracę,w której dotrwałam do emerytury. Mąż imał sie różnych zajęć,co sie napatoczyło,ja tak samoo,dorywcze prace w domach i ogrodach,prace na zlecenia,czasami na czarno.I jakoś wyszlismy na prostą. A wypowiedzi Kazika i Tadeusza uważam za bardzo nieeleganckie.
Źródło: klub.senior.pl/showthread.php?t=3859


Temat: renta....cdn
Przepraszam tomcio, że dopiero dzisiaj, ale:1. musisz mieć świadectwa pracy, na te co najmniej 5 lat. Policzą cię też średnią twoją do średniej krajowej z "twojego" okresu, żeby stwierdzić, ile Ci się należy. Te % x ta średnia to Twoja kwota bazowa. Będą ją mnożyć przez różne współczynniki, np. % twojego okresu zatrudnienia do "teoretycznej" długości zatrudnienia, + zaliczone okresy nieskładkowe (np. wojsko), + okresy jakie Ci zostały do "pełnego" ustawowego zatrudnienia. No i ważne: jak masz "częściową niezdolność do pracy" to wyliczona renta wynosi 75% tych wyliczeń, całkowita = 100%. To jest mniej więcej to, co pamiętam, ale, w każdym ZUS-ie powinno być coś takiego jak INFORMACJA RENTOWA, weź mniej więcej to, co tu napisałem (co, kiedy ile jakich okresów) i podręcz tego z info. Tylko...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=64


Temat: Świadectwa pracy
...lub inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy ............................................................... ............................................................... 10) ............................................................... ............................................................... ............................................................... ( okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty) 11) ............................................................... ............................................................... (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r....
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3434


Temat: Świadectwo pracy
Na świadectwie pracy umieszcza się okresy nieskładkowe. Czyli np. okresy choroby. Ważne jest to dla kolejnego pracodawcy choćby dlatego aby wiedział ile jeszcze dni (z 33) może chorować pracownik w danym roku i dostawać wynagrodzenie za czas choroby - ze środków pracodawcy, a kiedy już zasiłek chorobowy - ze środków ZUS.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2119


Temat: staż pracy
...niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu. w zależności od branży w jakiej pracuje dana osoba należy sprawdzić czy okres ten pracodawca zalicza do stażu pracy (staż pracy w rozumieniu wysokości dodatku stażowego). Wlicza się ona jednak jako okres nieskładkowy do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia emerytury. jednak należy zawsze pamiętać, że okresy nieskładkowe nie mogą stanowić więcej niż 1/3 okresów składkowych.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1533


Temat: Okresy nieskładkowe do stażu pracy
Okresy nieskładkowe do stażu pracy   Witam. Chciałbym się zapytać jak się liczą
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=6504


Temat: Renta Chorobowa
...pewnie niejednokrotnie już dyskutowaliście, ale jestem tu nowy, a sprawa jest pilna (choć nie moja) i potrzebuję potwierdzenia pewnych rzeczy, żeby komuś pomóc (nieodpłatnie). Do tego nie jestem specjalistą od spraw ubezpieczeń społecznych. OK, rozumiem, że nie ma renty chorobowej i nikt takiej renty w chwili obecnej nie otrzyma. Taki rodzaj renty został jednak przywołany w art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS ( okresy nieskładkowe). Doprecyzuję zatem pytanie: czy osoba ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę i powołująca się, do uzupełnienia wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, na rentę chorobową musi się liczyć, że chodzi tylko i wyłącznie o rentę chorobową przyznaną w oparciu o przepis art. 29a ustawy z dnia 23.01.1968r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obowiązujący w okresie od...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39178


Temat: Emerytura KRUS - jak doliczyć ZUS
...przepisach składki, * przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia, * przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury. Chyba, że przez sformułowanie "okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego" rozumieją okresy nieskładkowe.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=70203


Temat: Świadectwo pracy
Informacje o pracowniku na świadectwie pracy umieszcza się tylko z biężącego roku, z poprzednich lat nie. Nie wszystkie informacje na świadectwie pracy są tylko z bieżącego roku. Np. Pkt. 10 na świadectwie pracy to " okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia wskazane w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty"
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2119


Temat: świadectwo pracy.
Mam pytanie czy na świadectwie pracy w pkt 10 ( okresy nieskładkowe) należy wykazać tylko okresy zwolnienia lekarskiego czy należy wpisać też okresy opieki nad dzieckiem:-)
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3438


Temat: Praca
Z tego co wiem to jest to liczone jako okresy nieskładkowe do ZUS
Źródło: forumgieksy.pl/showthread.php?t=45


Temat: Inf do ZUS o emerytach i rencistach
Saro na takim zaświadczeniu nie musisz podawać kwot przychodów, wystarczy tylko informacja od kiedy jest zatrudniony, czy opłacane są za niego składki na ub. emerytalne i rentowe oraz czy w wymienionym okresie wystąpiły okresy nieskładkowe. Na ogół emeryci przedkładają takie zaświadczenia do ZUSu co kwartał lub co 6 m-cy więc raczej nie jest to kwestia wydania jednorazowego zaświadczenia. Jeśli masz dużo takich emerytów to przygotuj sobie jakiś druk, w którym będziesz tylko zmieniała odpowiednie dane. Dodam jeszcze, ze pracodawca nie ma prawa odmawiać pracownikom wydawania zaswiadczeń mających wpływ na jego świadczenie emerytalne.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2456


Temat: Swiadectwo Pracy
tak, w świadectwie wpisuje się wszystkie okresy nieskładkowe - nawet 1 dzień,
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3299


Temat: pkt 4 świadectwa pracy
nie, tylko chorobę pracownika. Opiekę, ale także i chorobę wpisuje się w pkt 10 ( okresy nieskładkowe)
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3522


Temat: ZUS Cię skontroluje !!!
A wracając do tematu zwolnień chorobowych. Mam nadzieję że zainteresowani takowymi, mają pełną świadomość tego iż takie zwolnienia nie są okresami składkowymi. A przy ustalaniu prawa do emerytury i rent oraz obliczaniu ich wysokości, okresy nieskładkowe mają niestety swoje istotne zastosowanie. Oczywiście dzisiaj nikt się nad tym nie zastanawia, ale być może kiedyś, jak opaczność pozwoli nam doczekać tych sześćdziesięciu paru lat, będziemy zawiedzeni dlaczego tylko tyle pieniążków . Wiadomo że grypę trzeba wyleżeć, ale ciągnące się fikcyjne chorobowe przez kilka miesięcy, może kiedyś wyjść nam „bokiem”. Zatem warto poczytać...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=7893


Temat: zwolnienie lekarskie a praca
:) Wyniknąć może problem z ewentualnym świadectwem pracy. Należy wpisać za ile dni w roku kalendarzowym pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 kp. Nie można tam wpisać godzin. Także okresy nieskładkowe muszą być określone w dniach nie w godzinach. :)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=6139


Temat: Świadectwo pracy
Urlop bezpłatny jest okresem nieskładkowym. W świadectwie pracy należy podać okresy nieskładkowe z całego czasu zatrudnienia.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2566czarnecki | mateusz matt czarnecki portal

Designed By Royalty-Free.Org