Photo Rating Website
Home exim mailq okuulary coc cola corsa cdti
okreslenie terminu platnosci

aaaaczarnecki | mateusz matt czarnecki portalaaaa

Temat: PN na usługi telekomunikacyjne nr 2/2010.
dot.: zamówienia publicznego nr 2/2010. W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ zawarte w pismach do dnia 06.04.2010r. informujemy: Pytanie 1 . Zamawiający w IPU proponuje przyjęcie postanowienia o treści: „Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury. Przepisy podatkowe na takie określenie terminu płatności nie pozwalają ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt. 16 ustawy z dnia 05.04.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt. 16 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4997Temat: Ogłoszenie o postępowaniu do 14 000 EURO
...na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazujemy ponadto, że Zamawiający jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt. 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub miesiącu następnym. Określenie terminu płatności według daty dostarczenia faktury naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów , co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, że jedynym rozwiązaniem ww sytuacji jest przede wszystkim ustalenie jednolitego terminu płatności faktur jak również wyłączne uzależnienie terminu...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2116


Temat: PN na zakup usług telefonii komórkowej nr 1/2010.
...wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług i osobno za sprzedany sprzęt. Umożliwi, to w razie sporu szybkie obliczanie i wskazanie podstaw do naliczania ewentualnych roszczeń Stron ?; 5. - ust. 7 – Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację, zapisu w taki sposób by bieg terminu zapłaty był liczony od dnia wystawienia faktury? Za taką konstrukcją przemawia sposób zredagowania przepisów podatkowych. Zaproponowane przez Zamawiającego określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych ( art. 19 ust. 13 pkt. 16 ustawy z dnia 05.04.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt. 16 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4812


Temat: PN na zakup usług telefonii komórkowej nr 2/2009.
...by rozbić na osobne elementy, wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług i osobno za sprzedany sprzęt. Umożliwi, to w razie sporu szybkie obliczanie i wskazanie podstaw do naliczania ewentualnych roszczeń Stron. - ust. 7 – czy zamawiający zgodzi się na modyfikację, zapisu w taki sposób by bieg terminu zapłaty był liczony od dnia wystawienia faktury? Za taką konstrukcją przemawia sposób zredagowania przepisów podatkowych, takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych ( art. 19 ust. 13 pkt. 16 ustawy z dnia 05.04.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt. 16 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4502czarnecki | mateusz matt czarnecki portal

Designed By Royalty-Free.Org