Photo Rating Website
Home exim mailq okuulary coc cola corsa cdti
corpus iuris canonici

aaaaczarnecki | mateusz matt czarnecki portalaaaa

Temat: Prawo kanoniczne
Z takim podejście to faktycznie może nie być ciekawe... Biblia nie ma z prawem kanonicznym nic wspólnego. Podstawowym dokumentem jest Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku Jana Pawła II - Corpus Iuris Canonici. A dokładnie jeśli chodzi o małżeństwo to księga IV tytuł VI i jeszcze trochę z księgi VII z procesów (ale nie sądzę by proces przerobił). Tego jest naprawdę niewiele i nie takie straszne jak malują A jeśli są jakieś wątpliwości to chętnie pomogę:)
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1950Temat: Rozmowy na temat katolicyzmu
...i ich systemu prawnego. Nie wdając się w historyczny ekskursus, możesz się z tym zapoznać w pierwszym lepszym podręczniku, ostatecznie papież Aleksander III w XII w rozstrzygnął spór przyznał rację szkole paryskiej, stojącej na gruncie zasady przejętej z prawa rzymskiego, ze przyczyną sprawczą małżeństwa jest wyrażona zgoda małżeńska. Takie określenie małżeństwa upowszechniło się w średniowiecznej nauce prawa kanonicznego, w Corpus Iuris Canonici i nowożytnych teoriach małżeństwa . Przejął je Kodeks prawa kanonicznego tak z 1917 r jak i z 1983 r, a także nowoczesne ustawodawstwa państwowe, które w większości opowiadają się za teorią zgody małżeńskiej: podobnie jak w prawie kanonicznym oświadczenie woli stanowi w większości cywilnych przepisów prawnych podstawę zawarcia małżeństwa. Nie jest to więc koncepcja ani "ewangelicka" ani...
Źródło: forum.duszpasterz.pl/viewtopic.php?t=393


Temat: [Przedmiot] Prawo kanoniczne
1. Przeszkody zrywające (wymienić i opisać jedną). 2. Corpus Iuris Canonici (wymienić jego 6 składowych). Odpowiedź na jedno pytanie to 4, a na dwa pytania 5
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2038


Temat: Grot do ID.
...tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1982 7. Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 2: Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne (869-1312), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 160. 8. Artem autem illam mortiferam et [Deo] odibilem ballistariorum et sagittariorum adversus Christianos et catholicos exerceri de cetero sub anathemate prohibemus; zob. Corpus Iuris Canonici, cz. 2: Decretalium Collectiones, wyd. E. Friedberg, Lipsiae 1881, ks. V, 15/1. 9. T. Poklewski Koziełł, Charakterystyka kategorii, [w:] Łęczyca wczesnośredniowieczna, t. III, red. A. Abramowicz, A. Nadolski, T. Poklewski-Koziełł, J. Wieczorek, Łódź 2003 10. A. Nadolski, M. Lewandowski, Broń strzelcza, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990 11. A. Nadolski, Studia nad...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=56286czarnecki | mateusz matt czarnecki portal

Designed By Royalty-Free.Org